Jouw geweldig en zinvol idee in de kijker zetten!

30 mei 2023 ID283057_Wordpress

Workshop/gastles @Edugo

Over hoe ideeën te vormen, deze om te zetten in een strategie en deze uiteindelijk te vertalen in een beeldvorming.

Jouw geweldig en zinvol idee in de kijker zetten!

Over hoe ideeën te vormen, deze om te zetten in een strategie en deze uiteindelijk te vertalen in een beeldvorming.

In een snelle en visueel gedreven wereld is het vermogen om ideeën effectief en efficiënt te communiceren d.m.v. beelden heel belangrijk geworden. De Kracht van inhoudelijk en visuele verhalen zijn onontbeerlijk. 

Om dit onderwerp te belichten hadden we afgelopen donderdag een gastles/Workshop bij Edugo Campus glorieux afdeling Grafi-media. Daar reikten we de deelnemers een aantal tools aan, over hoe ideeën op een overtuigende en gestructureerde manier kunnen gevormd en gecommuniceerd worden. We trachtten de aanwezigen te inspireren en een nieuw perspectief over communicatie mee te geven.

In een volgepakte vergaderzaal met een gespecialiseerd publiek, visuele experten in spé (Grafi-media), was alles ‘tip top’ aanwezig om er een geslaagde namiddag van de te maken. Na een uitgebreide voorstelling van Pitch Kaffee gingen we aan slag met onze ‘Pitch Marketing Mix – tool’ dat erop gericht is enkele vonkjes in het conceptuele- en ideeën proces aan te wakkeren.

Zo benadrukten we het nut van vorming en psychologie achter visuele verhalen. Het belang van het begrijpen van je doelpubliek, om te eindigen met het belang van kleur, typografie, beeldtaal, suggestie en hoe dit kan omgezet worden in een krachtige boodschap. A.d.h.v. een aantal samenwerkingsoefeningen en brainstorms werd er getracht de verbeelding te stimuleren en buiten de geijkte paden te leren denken. Ze leerden hoe ze ideeën konden verfijnen, kernboodschappen (visie) te formuleren en hoe ze dit uiteindelijk konden omzetten in een strategie.

In een tijdsgeest waar visuele communicatie de boventoon voert en alom aanwezig is, stonden we zij-aan-zij met de leerkrachten om het vermogen en kracht van ideeën aan te kaarten en de noodzaak ervan om deze ‘juist’ te kunnen communiceren. Hiermee hopen we een zaadje geplant te hebben en het belang van visuele communicatie nogmaals in het daglicht te plaatsen. Onze diverse wereld heeft nood aan welopgeleide visuele communicatie – specialisten en installateurs die ideeën/concepten en producties juist kunnen vertalen en plaatsen!

“to pitch or not to pitch…”

Pitch Kaffee
Dorp-Oost 118
9080 Lochristi

info@pitchkaffee.be

+32472102625